Giza Eskubideen Behatokiaren zabalkunde- eta sustapen-lanaren esparruan, giza eskubideei buruzko gai garrantzitsuei buruzko koaderno-bilduma bat sortu da, gai horietan ezagutzak garatzea sustatzeko eta lotutako administrazioaren lanean baliagarriak izango diren tresnak sortzeko.

1.- NAZIOARTEKO ESKUBIDE HUMANITARIOEI buruzko gida

Lehenengo koadernoa nazioarteko zuzenbide humanitarioaren ezagutza sustatzean oinarritzen da. Ukrainako gerraren eta errefuxiatuen etorreraren testuinguruan hartu da kontuan errefuxiatuekin lan egiten duten erakunde publiko eta/edo pribatuek oinarrizko ezagutza izan dezaten nazioarteko zuzenbide humanitario horren edukien inguruan.


2.- ENPRESEI ETA GIZA ESKUBIDEEI buruzko gida

Bigarren koadernoak enpresen eta giza eskubideen gaia jorratzen du. Goraka doan gaia da, EBn giza eskubideetan eta ingurumenean arreta egokiari buruzko Europako zuzentarau bat onartzeko eta Espainian gai berari buruzko lege bat onartzeko prozesuetatik abiatuta. Koadernoak oinarrizko ezagutza eman nahi du gai horren inguruan gaur egun dauden arau-esparru nagusiei buruz eta giza eskubideen arloan enpresa-arreta egokia osatzen duten elementu nagusiei buruz. Enpresek pixkanaka beren negozio-ereduetan integratu beharko dute.