Terrorismoaren Biktimei Laguntzak

 

Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko apirilaren 28ko 9/2010 Foru Legeak eta Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik Babesteko irailaren 22ko 29/2011 Estatuko Legeak hainbat esparrutan terrorismoaren biktimei emandako laguntzak aitortzen dituzte.

1.  Lan-eremua

  • Terrorismoaren biktimak kontratatzeagatiko hobaria.
  • Autonomoen tarifa lau berezia.
  • LABORA programa: enplegua bilatzen laguntzea. 
  • Lan-eskubideak: lan-denbora berrantolatzea eta mugikortasun geografikoa.

2.  Pentsioak

  • Terrorismo-ekintzek eragindako aparteko pentsioak: baliaezintasuna, alarguntasuna, zurztasuna edo gurasoen aldekoa.

3.  Hezkuntza

  • Ikasketa-zentro publiko ofizialetako tasetatik salbuestea. 
  • Ekintza terrorista baten ondorioz gurasoek, tutoreek edo zaintzaileek kalte pertsonalak jasan dituzten biktimentzako edo ikasleentzako ikasketa-laguntzak.
  • Ekintza terrorista baten ondorioz gurasoek, tutoreek edo zaintzaileek kalte pertsonalak jasan dituzten biktimentzako edo ikasleentzako ikasketa-laguntzak.
  • Derrigorrezkoak ez diren irakaskuntzen tasetatik salbuestea. 

4.  Etxebizitza

  • Lehentasunez kontuan hartzea babes publikoko etxebizitzak esleitzean

5.  Laguntza psikologikoa.

6.  Prozesu judizialetarako doako laguntza juridikoa

7.  Atzerritarrentzako administrazio-erregularizazioa: nazionalitatea ematea.

8.  Bonu sozial electrikoa

 

Informazio gehiagorako ordua  aurrez eskatu:

Biktimei Laguntzeko Bulegoa
Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusia
Arrieta kalea 12, 5. 31002 Iruña
✉ oficina.atencion.victimas@navarra.es 
☎ 848 42 60 17 / 848 42 57 79